Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Centrum Medyczne
"Eko-Prof-Med"

ul. Cynkowa 6

42-610 Miasteczko Śląskie

email:ekoprofmed@gmail.com

email:rejestracja@ekoprofmed.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 20:00

sobota:

7:00 - 14:30

Zakres usług

 • Medycyna pracy i usługi BHP
  • Badania profilaktyczne - Wstępne
  • Badania profilaktyczne - Okresowe
  • Badania profilaktyczne - Kontrolne
  • Badania dla osób pracujących na wysokości
  • Badanie osób wykonujących prace w pełnej sprawności psychoruchowej
  • Badania kierowców
  • Badanie osób ubiegających się o broń
  • Badanie w zakresie medycyny tropikalnej
  • Badanie osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa oraz toksykologia metali ciężkich
  • Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich
  • Laboratorium diagnostyczne
  • Punkt poboru materiałów do badań
  • Pracownia RTG
  • Pracownia USG
  • Pracownia audiometrii i tympanometrii
 • Medycyna sportowa
  • Badanie zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu

   W Centrum Medycznym „Eko-Prof-Med” istnieje możliwość wykonywania badań dla dzieci uprawiających sporty:

   • w ramach Poradni Medycyny Sportowej (badania odpłatne)
 • Podstawowa opieka zdrowotna (POZ)
  • Świadczenia lekarza POZ
  • Świadczenia pielęgniarki POZ
  • Świadczenia położnej - Wizyty patronażowe
  • Świadczenia położnej - Szkoła Rodzenia
  • Świadczenia pielęgniarki szkolnej
 • Specjalistyczna opieka zdrowotna
  • Chirurgia dla dorosłych (NFZ)
  • Chirurgia dla dzieci (NFZ)

   Leczenie urazów kostnych i tkanek miękkich (złamania, skręcenia stawów, stłuczenia, rany), oparzeń, ropni skóry, diagnostyka wad postawy, zaparć, kwalifikacja do uprawiania sportu u dzieci, kwalifikacja do leczenia operacyjnego w zakresie chirurgii ogólnej, urologii i ortopedii dziecięcej.

  • Laryngologia i audiologia (NFZ)
  • Neurologia (NFZ)
  • Okulistyka (NFZ)
  • Alergologia (NFZ)
  • Choroby Metaboliczne - leczenie (NFZ)
  • Ginekologia - Położnictwo (NFZ)
  • Logopedia (NFZ)
  • Onkologia ginekologiczna(NFZ)
  • Ortopedia dla dorosłych(NFZ)
  • Wady Postawy - leczenie (NFZ)
  • Kardiologia
  • Dermatologia
 • Stomatologia
  • Stomatologia zachowawcza
  • Chirurgia stomatologiczna
  • Protetyka
  • Badania profilaktyczne dzieci i młodzieży
 • Rehabilitacja medyczna
  • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna
  • Fizjoterapia ambulatoryjna
 • Promocja zdrowia i przeciwdziałanie narażeniom środowiskowym dzieci i młodzieży
  • Mobilny zespół diagnostyczny - Badanie narażonych dzieci
  • Mobilny zespół diagnostyczny - Ankietowanie narażonych dzieci
  • Opracowania analityczno-statystyczne istniejących zagrożeń
  • Opieka specjalistyczna (pediatryczna) nad zagrożonymi dziećmi
  • Poradnia promocji zdrowia
  • Działalność edukacyjna
  • Warsztaty i szkolenia

Copyright © 2010 Eko-Prof-Med