Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Centrum Medyczne
"Eko-Prof-Med"

ul. Cynkowa 6

42-610 Miasteczko Śląskie

email:ekoprofmed@gmail.com

email:rejestracja@ekoprofmed.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 20:00

sobota:

7:00 - 14:30

Poradnik dla pacjenta

Jak przygotować się do badań laboratoryjnych?

Właściwe przygotowanie się do badania jest warunkiem uzyskania dobrej jakości wyników.

KREW

Standardowe warunki pobierania krwi do badań rutynowych (okresowych i kontrolnych):

 • Pobieranie materiału odbywa się w godzinach porannych, między godz. 7 a 9 rano.
 • Pacjent przed pobraniem krwi powinien być na czczo tzn. ostatni posiłek winien spożyć 12 godzin przed pobraniem.
 • Pacjent powinien być po przespanej nocy.
 • Przed pobraniem krwi pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego i stresu - wskazany 15 minutowy odpoczynek.
 • W miarę możliwości pacjent powinien ograniczyć przyjmowanie leków, w tym również witaminy C ( zażywanie leków w danym dniu musi być ustalone z lekarzem i ściśle związane z celem danego badania).
 • Nie zaleca się wykonywania badań w okresie głodzenia lub obfitych posiłków (w celu wyeliminowania wpływu żywienia na wiele badanych składników) oraz w okresie miesiączki u kobiet.
 • Nie należy oznaczać parametrów, którymi aktualnie leczy się pacjenta np. żelaza.
 • Zaleca się nie wykonywanie testów tolerancji glukozy czy badania gospodarki lipidowej w dniach następujących bezpośrednio po dniach wolnych, niedzielach czy świętach.
 • Próby obciążeniowe: test tolerancji glukozy wiąże się z koniecznością stosowania przez 3 dni diety normalnowęglowodanowej. Pacjent powinien o 7.00 zgłosić się na badanie.
 • Dla prawidłowej oceny badan lipidowych ( cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, tróglicerydy) konieczne jest zapewnienie jednakowych warunków pobierania i przestrzeganie następujących zasad :
  • krew należy pobierać zawsze o tym samym czasie( w godzinach rannych) na czczo, 14-16 godzin po ostatnim posiłku,
  • przez 2 tygodnie przed badaniem pacjent powinien utrzymywać stałą dietę, zachowując w miarę jednakowy poziom spożywanych tłuszczów,
  • pacjent nie powinien zażywać leków zmniejszających stężenie cholesterolu przed pobraniem krwi do badania HDL-cholesterolu i trójglicerydów.
 • Próbki do oznaczeń poziomu leków są pobierane prze zażyciem dawki porannej.
 • W przypadku niektórych badań, np. aldosteron istotna jest pozycja ciała i pora dnia.
UWAGA! W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, bo nie wpływa ono istotnie na większość rutynowych badan, z wyjątkiem poziomu glukozy.

MOCZ

Do badań rutynowych oddajemy mocz poranny. W jednorazowy pojemnik do badania moczu należy zaopatrzyć się w aptece.

Mocz badanie ogólne: 50-100 ml (minimum10 ml) moczu porannego ze środkowego strumienia moczu, oddanego bezpośrednio po spoczynku nocnym trwającym nie mniej niż 8 godzin(w tym przynajmniej 4-godz. gromadzeniu moczu w pęcherzu) należy dostarczyć do laboratorium nie później niż do 2 godzin. Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów płciowych sąsiadujących z ujściem cewki moczowej (należy unikać środków odkażających).

Nie należy pobierać moczu przy krwawieniu miesięcznym u kobiet.

Zaleca się powstrzymywanie przynajmniej jeden dzień od stosunków płciowych.

Mocz u małych dzieci pobieramy za pomocą specjalnych woreczków, dostępnych w aptece

Pojemnik z próbką moczu, opisany imieniem i nazwiskiem należy w jak najkrótszym czasie po oddaniu dostarczyć do laboratorium.

W przypadku badań w moczu dobowym pacjent winien prowadzić zbiórkę dobową moczu zgodnie z wytycznymi uzyskanymi w laboratorium.

Mocz do badań mikrobiologicznych (tzw. posiew moczu)

WAŻNE!!! Próbka moczu powinna pochodzić ze środkowego strumienia podczas oddawania moczu ponieważ pierwszy strumień wypłukuje bakterie bytujące w dolnym odcinku cewki moczowej. Zaleca się pobranie moczu porannego ( pierwszy mocz po nocy), gdyż wówczas liczba drobnoustrojów jest największa.

Mocz należy pobrać przestrzegając poniższych zasad:

 • zaopatrzyć się w jałowy pojemnik do transportu moczu na badania mikrobiologiczne (z kwasem bornym stabilizującym florę bakteryjną) – pojemnik dostępny u pielęgniarki POZ lub w laboratorium)
 • dokładnie umyć ręce woda i mydłem, osuszyć najlepiej jednorazowym ręcznikiem
 • nie dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika i przykrywki
 • przykrywkę odłożyć wewnętrzną stroną do góry, a pojemnik chwytać za zewnętrzne ścianki
 • kobiety: rozchylić wargi sromowe i dokładnie umyć okolice krocza, w kierunku od przodu do tyłu (nie powinno się używać środków do dezynfekcji) oddać niewielką ilość moczu do toalety, a następnie nie przerywając strumienia oddać mocz do sterylnego pojemnika mężczyźni: zsunąć napletek i umyć okolice cewki moczowej nie powinno się używać środków do dezynfekcji) oddać niewielką ilość moczu do toalety, a następnie nie przerywając strumienia oddać mocz do sterylnego pojemnika
 • po napełnieniu pojemnika (najlepiej do znaczka, tj. ok. 20 ml) należy go natychmiast zamknąć, mocz dokładnie wymieszać z kwasem bornym do całkowitego rozpuszczenia proszku

Tak pobrany mocz jak najszybciej dostarczyć do laboratorium w temperaturze pokojowej.

W przypadku niemowląt, gdy niemożliwe jest pobranie moczu do pojemnika z kwasem bornym należy stosować sterylne woreczki do pobrania moczu (dostępne w aptece). Mocz taki jak najszybciej dostarczyć do laboratorium przechowując w lodówce.

KAŁ

Pobieramy małą ilość kału do specjalnego pojemniczka (można nabyć w aptece). Służy do tego umieszczona w nim łopatka. Ważne, aby pobrany materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału. Jest to bardzo istotne w przypadku wszystkich badań wykonywanych na obecność pasożytów, krwi utajonej, resztek pokarmu, badań mikrobiologicznych i mykologicznych.

UWAGA! Do badan mikrobiologicznych i mykologicznych należy użyć pojemników jałowych i dostarczyć materiał w jak najkrótszym czasie do laboratorium .

WYMAZ Z GARDŁA I JAMY USTNEJ

Warunki, jakie należy spełnić przed badaniem bakteriologicznym jamy ustnej:

 • na czczo (nie jeść, nie pić)
 • nie myć zębów
 • nie płukać jamy ustnej
 • nie palić papierosów

Copyright © 2010 Eko-Prof-Med