Polityka jakości

Jednym z głównych celów działalności firmy Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med” Sp. z o.o., jest stałe podnoszenie jakości wykonywanych usług w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyki, stomatologii, rehabilitacji medycznej, medycyny pracy oraz diagnostyki laboratoryjnej. Utrzymanie wysokiej jakości usług, która spełnia oczekiwania pacjentów, gwarantujemy przy zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi oraz bezpieczeństwa pracy.

Cele te realizujemy poprzez:

  • ciągłe szkolenie pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz odpowiedzialności na każdym stanowisku pracy,
  • stosowanie najnowszych metod badawczych oraz aparatury diagnostycznej,
  • stałą kontrolę aparatury medycznej ( przeglądy okresowe),
  • zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i personelu,
  • doskonalenia procesów medycznych i diagnostycznych w ramach całego systemu,
  • ciągłe rozszerzanie zakresu świadczonych usług,
  • dobór rzetelnych dostawców materiałów medycznych i podzlecanych usług.