Informacje podstawowe

Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med” Sp. z o.o. założone zostało w 1998 roku przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. i Fundację na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Głównym bodźcem, który przyczynił się do powstanie jednego z pierwszych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej była chęć zamknięcia przez ZOZ w Tarnowskich Górach większości poradni i pozostawienia ponad połowy przychodni pustej (pismo skierowane do Dyrekcji Huty z dnia 20.04.1998 r.). Obecnie Centrum Medyczne "Eko-Prof-Med" jest spółką z udziałem pracowników (w większości pracujących na terenie Miasteczka Śląskiego ponad 30 lat) oraz Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.

Centrum Medyczne "Eko-Prof-Med" po 20 latach funkcjonowania obejmuje swoją opieką w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zdecydowaną większość społeczności Miasteczka Śląskiego. Leczymy także mieszkańców Tarnowskich Gór i pobliskich gmin. Centrum Medyczne EPM jest jedyną poradnią w gminie Miasteczko Śląskie działającą w zakresie:

 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • higieny szkolnej,
 • stomatologii,
 • rehabilitacji i promocji zdrowia,
 • medycyny pracy (kompleksowe usługi),
 • medycyny sportowej,

Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich wykonuje badania poziomu metali ciężkich u pracowników z obszaru całego Śląska (Częstochowa, Bukowno, Katowice, Bielsko-Biała i inne miasta). Nasze Laboratorium jest jednym z 3 największych w Polsce laboratoriów toksykologii metali ciężkich. Uczestniczy ono w krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości (CDC Atlanta).

Naszym atutem jest posiadanie własnego rentgena, 2 aparatów USG, autoklawu, audiometru, autorefraktometru, typhanometru, lasera medycznego oraz wielu innych specjalistycznych urządzeń medycznych i diagnostycznych.

 

Struktura właścicielska

 • spółka (długoletnich) pracowników oraz Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”

Osoby zarządzające Centrum Medycznym

 • Prezes Zarządu, Dyrektor: dr n. biol. Piotr Słota, dyplomowany menadżer służby zdrowia
 • V-ce Prezes Zarządu: lek. med. Dariusz Nowodworski, specjalista medycyny ogólnej, specjalista medycyny rodzinnej
 • Z-ca Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej, Kierownik Poradni Medycyny Pracy: prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
 • Prokurent, Pełnomocnik Zarządu d/s Systemów Jakości i Public Relations, Inspektor Ochrony Danych Osobowych: mgr Barbara Słota
 • Kierownik Poradni „D” oraz Poradni Promocji Zdrowia: lek. med. Mirosława Wojtacha–Banert, specjalista I pediatrii
 • Kierownik Laboratorium, Kierownik Centralnego Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich: mgr inż. Halina Winiarska, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
 • Pełnomocnik Zarządu d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Elżbieta Lebek
 • Kierownik Poradni Ginekologiczno-Położniczej, Koordynator Szkoły Rodzenia: lek. med. Maciej Jarolim, specjalista ginekolog
 • Pielęgniarka koordynująca /przełożona: położna POZ mgr Alicja Malaka-Cieślak, specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego