Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w prowadzonej przez nas Akademii Świadomego Macierzyństwa. Do udziału zapraszamy wszystkie kobiety od 21 tygodnia ciąży. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel: 695 706 228
E-mail: alik.boss@poczta.onet.pl

 

TEMATY ZAJĘĆ DATA SPOTKANIA
1. Wizyta patronażowa u ciężarnej. Wywiad położnej środowiskowej. Wizyta ustalana z pacjentką.
2. Przebieg trzeciego trymestru ciąży. Fizyczne i organizacyjne przygotowanie do porodu. 24.02.2020
godzina 17:00
3. Przebieg porodu fizjologicznego. Standard opieki okołoporodowej. Plan porodu. 09.03.2020
godzina 17:00
4. Poród rodzinny. Rola partnera przy porodzie. Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego. 16.03.202

godzina 17:00

ODWOŁANE

5. Zmiany połogowe zachodzące w organizmie kobiety. Powrót płodności po porodzie. 23.03.2020

godzina 17:00

ODWOŁANE

6. Nauka kąpieli i pielęgnacji noworodka. 30.03.2020
godzina 17:00
7. Zmiany fizjologiczne zachodzące w okresie noworodkowym. 06.04.2020
godzina 17:00
8. Karmienie naturalne i trudności związane z karmieniem piersią. 20.04.2020
godzina 17:00