Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w prowadzonej przez nas Akademii Świadomego Macierzyństwa. Do udziału zapraszamy wszystkie kobiety od 21 tygodnia ciąży. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel: 695 706 228
E-mail: alik.boss@poczta.onet.pl

 

TEMATY ZAJĘĆ DATA SPOTKANIA
1. Wizyta patronażowa u ciężarnej. Wywiad położnej środowiskowej. Wizyta ustalana z pacjentką.
2. Przebieg trzeciego trymestru ciąży. Fizyczne i organizacyjne przygotowanie do porodu. 07.09.2020
godzina 13:00
3. Przebieg porodu fizjologicznego. Standard opieki okołoporodowej. Plan porodu. 14.09.2020
godzina 13:00
4. Poród rodzinny. Rola partnera przy porodzie. Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego. 21.09.202

godzina 13:00

5. Zmiany połogowe zachodzące w organizmie kobiety. Powrót płodności po porodzie. 28.09.2020

godzina 13:00

6. Nauka kąpieli i pielęgnacji noworodka. 05.10.2020
godzina 13:00
7. Zmiany fizjologiczne zachodzące w okresie noworodkowym. 12.10.2020
godzina 13:00
8. Karmienie naturalne i trudności związane z karmieniem piersią. 19.10.2020
godzina 13:00