Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Centrum Medyczne
"Eko-Prof-Med"

ul. Cynkowa 6

42-610 Miasteczko Śląskie

email:ekoprofmed@gmail.com

email:rejestracja@ekoprofmed.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 20:00

sobota:

7:00 - 14:30

O nas

Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med” Sp. z o.o. (Centrum Medyczne EPM) założone zostało w 1998 roku przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. i Fundację na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Głównym bodźcem który przyczynił się do powstanie jednego z pierwszych niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej była chęć zamknięcia przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach większości poradni i pozostawienia ponad połowy przychodni pustej (pismo skierowane do Dyrekcji Huty z dnia 20.04.1998 r.). Obecnie Centrum Medyczne EPM jest spółką z udziałem pracowników (w większości pracujących na terenie Miasteczka Śląskiego ponad 20 lat) oraz Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”.

Centrum Medyczne EPM po 12 latach funkcjonowania obejmuje swoją opieką w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zdecydowaną większość społeczności Miasteczka Śląskiego. Leczymy także mieszkańców Tarnowskich Gór i pobliskich Gmin. Centrum Medyczne EPM jest jedyną poradnią w Gminie Miasteczko Śląskie działającą w zakresie:

 • specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • higieny szkolnej,
 • stomatologii,
 • promocji zdrowia,
 • medycyny pracy (kompleksowe usługi),
 • medycyny sportowej,

Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich wykonuje badania poziomu metali ciężkich u pracowników z obszaru całego Śląska (Częstochowa, Bukowno, Katowice, Bielsko, ...). Nasze Laboratorium jest jednym z 3 największych w Polsce laboratoriów toksykologii metali ciężkich. Uczestniczy ono w krajowych i międzynarodowych kontrolach jakości (CDC Atlanta).

Naszym atutem jest posiadanie własnego rentgena , 2 aparatów USG, autoklawu, audiometru, autorefraktometru, typhanometru , laseru medycznego oraz wielu innych specjalistycznych urządzeń.

Obecnie przychodnia Centrum Medycznego EPM całkowicie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych (podjazd, winda dla niepełnosprawnych). Budynek zarówno w środku jak i na zewnątrz jest monitorowany przez Agencję ochrony osób i mienia Selw-2 z siedzibą w Hucie Cynku Miasteczko Śl. Nasz monitorowany, oświetlony parking pomieści 50 samochodów. Dla poprawy jakości świadczonych usług rejestrowane są wszystkie rozmowy przychodzące do rejestracji.

Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med” Sp. z o.o. będąc od lipca 2010 r. właścicielem budynku przychodni (o powierzchni użytkowej ponad 1500 m 2 ) czyni wszelkie starania w celu poprawy jakości świadczonych usług, zwiększenia kompleksowości i funkcjonalności przychodni. Wkrótce powstaną nowe specjalistyczne poradnie, mamy nadzieję, że rozszerzenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwi korzystanie z tych nowych usług nieodpłatnie.

Struktura organizacyjna, dane rejestrowe

Podmiot leczniczy:

Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med” Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med”

NIP: 645-21-57-080

REGON: 276224702

KRS: 0000145243

Numer księgi Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą : 000000013215

Kapitał zakładowy: 150.000,00 zł

ING BANK ŚLĄSKI o/MIASTECZKO ŚLĄSKIE

NR KONTA: 89105013861000002211006230



 • Struktura właścicielska
  • spółka (długoletnich) pracowników oraz Fundacji Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”
 • Osoby zarządzające Centrum Medycznym
  • Prezes Zarządu, Dyrektor: dr n. biol. Piotr Słota dyplomowany menadżer służby zdrowia
  • V-ce Prezes Zarządu: lek. med. Dariusz Nowodworski specjalista medycyny ogólnej, specjalista medycyny rodzinnej
  • Z-ca Kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej, Kierownik Poradni Medycyny Pracy: dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny pracy
  • Kierownik Poradni „D” oraz Poradni Promocji Zdrowia: lek. med. Mirosława Wojtacha – Banert specjalista I0 pediatrii
  • Kierownik Laboratorium, Kierownik Centralnego Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich: mgr inż. Halina Winiarska specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
  • Pełnomocnik Zarządu d/s Zarządzania Zasobami Ludzkimi: Elżbieta Lebek
  • Koordynator szkoły rodzenia: lek. med. Maciej Jarolim specjalista ginekolog
  • Pielęgniarka koordynująca: przełożona położna środ.-rodz. mgr Alicja Malaka - Cieślak

Copyright © 2010 Eko-Prof-Med