Mgr inż. Halina Winiarska

diagnosta laboratoryjny, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej.