Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego:

Centrum Medyczne
"Eko-Prof-Med"

ul. Cynkowa 6

42-610 Miasteczko Śląskie

email:ekoprofmed@gmail.com

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek:

7:00 - 20:00

sobota:

7:00 - 14:30

Aktualności

Popieramy protest Porozumienia Zielonogórskiego

5 stycznia 2015r.

Szanowni pacjenci, prosimy o solidarne poparcie protestu przeciwko nieudolności i arogancji ministra Arłukowicza, który osobiście ponosi odpowiedzialność za to co się stało! W przeciwnym przypadku już niedługo wszyscy staniemy się jego ofiarami!!!
Dlaczego popieramy protest?
Wybrane przyczyny:
Arogancja ministra zdrowia
Mamy do czynienia z największą sytuacja kryzysową w polskim systemie ochrony zdrowia. Od wielu miesięcy świadczeniodawcy POZ oraz eksperci innych organizacji medycznych wskazują na potrzebę korekt w projekcie, którego idea jest słuszna. Od miesięcy usiłują wynegocjować warunki umożliwiające pracę gwarantująca bezpieczeństwo pacjentów. Minister zdrowia, który w imię własnych ambicji próbuje skłócić pacjentów z lekarzami i eskaluje konflikt, podważa zaufanie do Instytucji Państwa. Obywatele postrzegają rząd i Państwo głównie poprzez bezpieczeństwo zdrowotne. Te działania sprawiają, że obywatel nie czuje się bezpieczny. Minister traci czas na obmyślanie sposobów zemsty i represji wobec lekarzy PZ, zamiast zająć się swoim zadaniem zabezpieczenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów. Np. straszy zbieraniem deklaracji od nowa, sugerując że personel przychodni (głównie pielęgniarki), zamiast pielęgnować pacjentów i skupić się np. na zadaniach profilaktycznych będzie przez następnych kilka m-cy segregował i pomagał wypełniać pacjentom stosy deklaracji. Tymczasem nie ma takiego przepisu.
Marginalizacja POZ w polskim systemie ochrony zdrowia
W Polsce na jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przypada 2750 pacjentów, co jest ewenementem -w innych państwach Europy lekarz obejmuje opieką maksymalnie 1000-1500 pacjentów. Jednym z powodów jest rażąco niskie finansowanie opieki podstawowej. Wystarczy porównać - (w Polsce koszt wywozu śmieci na 1 obywatela wyceniono średnio na 15,00 zł miesięcznie, a na jego miesięczną opiekę zdrowotną w ramach POZ na 12,00 zł).
Lekarze rodzinni stali się niewolnikami systemu ochrony zdrowia:
- jako jedyni nie mogą zrobić innej specjalizacji (pediatrzy i interniści, którym pozwolono na zakładanie POZ -mogą), a więc nie mają innych możliwości pracy;
- nie mogą pracować w innych placówkach niż swoje, np. dorabiać w soboty w SOR-ach, lub zastępować legalnie innych lekarzy w ich przychodniach nawet w razie ich choroby.
Rosnąca biurokracja
Systematyczne, coroczne dodawanie świadczeniodawcom POZ zadań do o charakterze pracy biurowej nie mającej związku z leczeniem np.:
- w związku z refundacją - przeszukiwanie list leków w poszukiwaniu stosownej odpłatności,
- w związku z eWUŚ – analizowanie i gromadzenie dostarczanych przez każdego pacjenta stosów zaświadczeń z ZUS, opieki społecznej i innych instytucji. Teraz doszedł obowiązek zbierania oświadczeń od rzekomo nieubezpieczonych, a w planach jest robienie dziennych raportów z wydanych skierowań, oraz drukowanie zielonym tuszem specjalnego logo skierowania na „ zielonej karcie” itp.
Minister powinien zrozumieć, że lekarze są od leczenia, a urzędnicy od pracy biurowej a najlepszym rozwiązaniem byłoby ubezpieczenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej WSZYSTKICH obywateli Państwa Polskiego.
Finanse
Minister manipuluje liczbami twierdząc, że podwyższa kwoty na POZ, gdy faktycznie ujmuje dokładając więcej kosztowniejszych obowiązków. Nie chodzi więc o pieniądze na podwyżki – np. zwiększona liczna zadań powoduje konieczność zwiększenia zatrudnienia personelu, gdyż w przeciwnym razie pacjent z każdym problemem będzie oczekiwał w kolejce do lekarza POZ od 7 do 10 dni.
Uciążliwości dla pacjentów
W ramach tzw. „pakietu kolejkowego” minister ustawił pacjentów w 2 kolejkach: do okulisty i do dermatologa, wcześniej ustawiając ich w jednej – do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, któremu dręcząc pacjentów dołożył pracy. Odsyłając pacjentów z dolegliwościami okulistycznymi i dermatologicznymi do kolejki innych chorych, np. na grypę, minister naraża ich zdrowie i zwiększa prawdopodobieństwo zwiększenia liczby zachorowań.
Dlaczego część lekarzy podpisała umowy?
Część świadczeniodawców POZ uległa presji urzędników NFZ oraz administracji samorządowej. Zapowiedzi uciążliwych kontroli, a nawet wypowiedzeń z dzierżawionych obiektów, postawiły ich w sytuacji, którą można określić, że „dostali propozycje nie do odrzucenia”.
Ceny badań:
Przeciętne ceny dodanych badań w poz. Niekiedy pacjent musi mieć zleconych kilka badań, by zdiagnozować chorobę. Stawka NFZ - po wzroście finansowania to 11,40 miesięcznie.
- Wapń zjonizowany; ok. 12zł
- żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC); ok. 12zł
- FT3; 20- 30zł
- FT4; 20- 30zł
- PSA - Antygen swoisty dla stercza całkowity; 22-40 zł
- USG tarczycy i przytarczyc; 80-100 zł
- USG ślinianek; 80-100zł
- USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego, brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego; 80-100zł
- USG obwodowych węzłów chłonnych; 80-100 zł
- Spirometria; 40-80zł

Uwaga!!!

14 listopada 2014r.

Od dnia 24 listopada 2014 rozpoczynamy zapisy na wizyty na pierwsze półrocze 2015 r. do wszystkich poradni specjalistycznych.

Poradnia Okulistyczna (poza kontraktem z NFZ) czynna już od listopada !

17 października 2014r.

Już od listopada zapraszamy do odpłatnego skorzystania z wizyty w Poradni Okulistycznej. W ramach wizyty oferujemy badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie wady wzroku (wady refrakcji) oraz badanie dna oka. Wizyta nie obejmuje badania pola widzenia.
Przyjmuje: dr n med. Kalina Góra-Kupilas - specjalista chorób oczu
Najbliższy termin: 15.01.2015 godzina 9:00
Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty w rejestracji.

PZU POMOC ZDROWIE

10 czerwca 2014r.

Od kwietnia 2014 r. nasza placówka znalazła się w gronie partnerów medycznych PZU POMOC. W ramach współpracy klienci PZU mogą skorzystać bezpłatnie w ramach ubezpieczenia z usług naszej przychodni. Rejestracja odbywa się poprzez Konsultantów Infolinii Opieka Medyczna PZU POMOC.

Nasza Przychodnia znowu Przyjazna

6 marca 2014r.

Pod koniec stycznia nasza placówka przeszła pozytywnie ponowną weryfikację przeprowadzoną przez Kapitułę Programu "Przyjazna Przychodnia", a tym samym odnowiliśmy Certyfikat przyznany nam 2 lata temu. Jest to dowodem na to, że nasza przychodnia stale działa zgodnie z najwyższymi standardami m. in. w takich obszarach jak: obsługa pacjenta, kompleksowość i jakość świadczonych usług, innowacyjność w doskonaleniu świadczeń medycznych oraz rozwój potencjału organizacji usług medycznych.

Nowy zabieg - KRIOTERAPIA MIEJSCOWA

13 lutego 2014r.

Krioterapia miejscowa, czyli leczenie zimnem, polega na obniżeniu temperatury tkanek. Celem krioterapii jest obniżenie temp. skóry i tkanek głębiej położonych, a tym samym spowodowanie przekrwienia głębokiego okolicy poddanej zabiegowi. Krioterapia działa głównie przeciwbólowo i przekrwiennie. Pod wpływem działania niskich temp. naczynia krwionośne powierzchowne zmniejszają swoją średnicę, jednocześnie swoją średnicę zwiększają naczynia krwionośne głębokie. Dzięki temu mechanizmowi uzyskujemy przekrwienie struktur głęboko ułożonych. Taki stan utrzymuje się w danej okolicy około 4 godz.
Wskazania do krioterapii:
-Świeże urazy (stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia stawów, naderwania mięśni, uszkodzenia ścięgien, uszkodzenia wiązadeł;
-Przeciążenia stawów, mięśni;
-Choroby zwyrodnieniowe stawów;
-Choroby reumatoidalne i reumatyczne narządów ruchu;
-Zespoły bólowe rwy kulszowej i ramiennej;
-Stwardnienie rozsiane;
-Osteoporoza;
-Niedowłady i przykurcze spastyczne kończyn;
-Cellulit.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z nowego zabiegu. Więcej informacji można uzyskać w Pracowni Fizykoterapii.

Nowość w naszej przychodni - KINESIOLOGY TAPING

6 lutego 2014r.

Najprościej mówiąc kinesiology taping to plastrowanie kolorowymi taśmami. Kinesiology taping jest nowoczesną metodą wykorzystywaną w fizjoterapii, która polega na odpowiednim naklejeniu plastra na źródło bólu. Zaaplikowana taśma wysyła do rozmieszczonych na skórze receptorów bodźce, które wpływają na tkankę podskórną, mięśnie, powięzia (elastyczna i mocna błona otaczająca mięśnie), naczynia limfatyczne i krwionośne, stawy oraz więzadła. W zależności od rodzaju i sposobu naklejenia plastrów działają one przeciwbólowo, umożliwiają naturalne ruchy organom, które doznały urazu, pełnią funkcję korygującą.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w Pracowni Fizykoterapii oraz u lekarzy ortopedów.

Mamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością!

21 sierpnia 2013r.

Starania o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług zaowocowały uzyskaniem przez Centrum Medyczne "Eko-Prof-Med" w dniu 3.07.2013 r. certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Certyfikat ten daje gwarancję, iż jakość świadczonych przez nas usług odpowiada normom i standardom stawianym przez Unię Europejską.
Nasza przychodnia przeszła pozytywnie proces certyfikacji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, rehabilitacji leczniczej, leczenia stomatologicznego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, medycyny pracy, medycyny sportowej, medycyny estetycznej oraz profilaktyki i promocji zdrowia, diagnostyki laboratoryjnej z toksykologią metali ciężkich, diagnostyki obrazowej (RTG, USG z UKG i Dopplerem), elektroneurodiagnostyki (EMG), audiometrii i tympanometrii, kolposkopii, a także w zakresie kompleksowych usług BHP.

PRACOWNIA EMG JUŻ CZYNNA !

10 lipca 2013r.

Oferujemy szeroki zakres badań mających istotne znaczenie w diagnostyce chorób nerwowo – mięśniowych u dorosłych i dzieci.
Badania wykonywane przez personel posiadający wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w realizacji badań i interpretacji ich wyników.
Do badań wykorzystywany jest nowy, profesjonalny aparat.
Badania wykonywane są w ramach Poradni Neurologicznej w czwartki w godzinach od 16:00 – 20:00 przez panią dr Alinę Ostałowską – specjalistę neurolog.

Poradnia Kardiologiczna już czynna!

19 marca 2013r.

9.01 oraz 23.01.2015 od godziny 17:00 w naszej przychodni istnieje możliwość skorzystania z usług Poradni Kardiologicznej poza kontraktem z NFZ. Lekarzem przyjmującym jest lek. med. specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych Katarzyna Grabowska.
Konieczna jest wcześniejsza rejestracja.
Aktualny cennik:
- Porada Kardiologiczna pierwszorazowa - 100 zł,
- Porada Kardiologiczna kontrolna - 80 zł,
- Porada Kardiologiczna + echo serca (UKG serca) - PROMOCJA - 160zł,

Badanie USG stawów biodrowych u niemowląt (w ramach kontraktu z NFZ)

5 grudnia 2012r.

Już od grudnia w ramach kontraktu z NFZ ruszamy z wykonywaniem badań preluksacyjnych - USG stawów biodrowych u niemowląt. USG będzie wykonywane przez panią dr n. med. Jawigę Hawranek - specjalistę chirurgii dziecięcej. Badanie to pozwoli na wczesne wykluczenie lub wykrycie dysplazji stawu biodrowego,a przez to na prawidłowy rozwój dziecka. Więcej informacji w naszej przychodni lub pod nr telefonu 32 382 46 90. Serdecznie zapraszamy!

Akademia Świadomego Macierzyństwa

31 sierpnia 2012r.

Poniżej zamieszczamy harmonogram zajęć w prowadzonej przez nas Akademii Świadomego Macierzyństwa. Do udziału zapraszamy wszystkie kobiety od 21 tygodnia ciąży. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel: 695 706 228
E-mail: alik.boss@poczta.onet.pl

TEMATY ZAJĘĆ DATA SPOTKANIA
1.Wizyta patronażowa u ciężarnej. Wywiad położnej środowiskowej. Wizyta ustalana z pacjentką.
2. Przebieg trzeciego trymestru ciąży. Fizyczne i organizacyjne przygotowanie do porodu 05.01.2015 godzina 17:00
3. Przebieg porodu fizjologicznego. Standard opieki okołoporodowej. Plan porodu. 12.01.2015 godzina 17:00
4. Poród rodzinny. Rola partnera przy porodzie. Naturalne metody łagodzenia bólu porodowego. 19.01.2015 godzina 17:00
5. Wykład lekarza położnika.
6. Zmiany połogowe zachodzące w organizmie kobiety. Powrót płodności po porodzie. 26.01.2015 godzina 17:00
7. Nauka kąpieli i pielęgnacji noworodka. 02.02.2015 godzina 17:00
8. Zmiany fizjologiczne zachodzące w okresie noworodkowym. 09.02.2015 godzina 17:00
9. Karmienie naturalne i trudności związane z karmieniem piersią. 16.02.2015 godzina 17:00
10. Ćwiczenia fizyczne dla pacjentek – wymagane zaświadczenie od lekarza położnika o zdolności do ćwiczeń. Informacje i zapisy pod nr telefonu 604 880 813

Aktualny harmonogram

10 sierpnia 2012r.

W zakładce "Godziny pracy" zamieściliśmy aktualne harmonogramy przyjęć z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Medycyny Pracy (bieżący tydzień) oraz Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Stomatologii i Poradni Zdrowia Psychicznego (bieżący miesiąc). Zapraszamy do zapoznania się.

Rejestracja on - line

16 kwietnia 2012r.

Informujemy, iż od dzisiaj istnieje możliwość zarejestrowania się do poradni specjalistycznych w naszej przychodni za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej. Formularz znajduje się w ostatniej zakładce "Rejestracja on-line". Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo informację zwrotną z propozycją terminu wizyty. Zapraszamy do korzystania z tej metody rejestracji.

Ruch sprzymierzeńcem odchudzania

22 marca 2012r.

Serdecznie zapraszamy na ćwiczenia odchudzające dla kobiet, mężczyzn i dzieci w Centrum Medycznym "Eko-Prof-Med". Szczegółowe informacje oraz rejestracja pod numerem telefonu: 504 814 433 (instruktor)

Archiwalne aktualności

Copyright © 2010 Eko-Prof-Med